Cách xóa Category title trong chuyên mục wordpress - Kiếm tiền Online 365

TIN MỚI

Cách xóa Category title trong chuyên mục wordpressTheo mặc định các trang chuyên mục  hiển thị tiêu đề ở định dạng “Category: Title”. Và hiển thị “Category:” trong tiêu đề là thừa và không đẹp. Để xóa “Category:” khỏi tiêu đề, bạn cần thêm một số mã vào giao diện của mình. Bài đăng này sẽ giúp bạn làm điều đó.


Vấn đề về Category trên title

Đây là ảnh chụp màn hình về vấn đề Category Title:

cach-xoa-category-title-trong-wordpress
Cách xóa category title trong wordpress


Nếu bạn đang ở trong trang chuyên mục, tốt nhất là chỉ nên hiển thị tiêu đề của chuyên mục (không có từ “Category:”) hoặc đường dẫn Breadcrumbs (như Home -> Travel) thôi.  Điều đó cung cấp thông tin rõ ràng cho người truy cập biết họ đang ở đâu. Giữ cho mọi thứ luôn ngắn gọn và rõ ràng luôn tốt hơn.

Cách xóa Category title khỏi chuyên mục trong wordpress

Rất đơn giản để làm được điều đó. Bạn chỉ cần mở file Functions.php trong Giao diện của bạn (Giao diện=> Sửa giao diện) và thêm đoạn mã sau vào cuối tệp. Sau đó lưu lại

function prefix_category_title( $title ) {
    if ( is_category() ) {
        $title = single_cat_title( '', false );
    }
    return $title;
}
add_filter( 'get_the_archive_title', 'prefix_category_title' );


Bây giờ hãy làm mới các trang danh mục của bạn và bạn sẽ thấy “Category:” đã biến mất.


Nếu chủ đề bạn đang sử dụng là giao diện WordPress trả phí, bạn không nên chỉnh sửa trực tiếp vào file Functions.php. Bởi vì bạn sẽ mất tất cả các chỉnh sửa khi nó được cập nhật. Thay vào đó, bạn nên sử dụng một giao diện con (Child Theme) để thực hiện công việc này.


Để tạo giao diện con (Child Theme), hãy xem hướng dẫn ở đây.


Sau khi tạo giao diện con, hãy đặt mã ở trên vào file Functions.php trong giao diện con. Nó hoạt động tương tự. Và bạn không bao giờ mất sự thay đổi khi giao diện được cập nhật.